Zaključek projekta INNO GREEN

5. oktobra 2018

Konec septembra se je zaključil projekt INNO GREEN, ki ga financira EU v okviru programa Horizon 2020 in, v okviru katerega so tri agencije krepile svoje kompetence pri spodbujanju inovacij za razvoj zelenih delovnih mest. Projekt je vodil LIR Evolution iz BIH, skupaj s Centrom za inovativnost in razvoj v okviru RRA Zeleni kras (Slovenia) in Europaisches Zentrum Fur Erneuerbare Energie Gussing Gmbh (Avstrija) so v 12-ih mesecih obiskali vse tri države, se srečali s številnimi deležniki ter oblikovali model, ki so ga podrobneje predstavili v t. i. Design Options Paper.

Tovrstne izmenjave v prostor prinašajo poglobljeno znanje, ki je ključno za uspešno izvajanje programov za podjetnike. Zelena delovna mesta so tudi v Primorsko-notranjski regiji prepoznana kot perspektivna, z možnostjo dviga dodane vrednosti za podjetja. V okviru projekta so vsi trije partnerji preizkušali pridobljena znanja v pilotnih projektih. V Sloveniji smo izvedli delavnico, v okviru katere smo preverjali metode ozaveščanja podjetnikov o potencialnih zelenega oz. krožnega gospodarstva.

Med zadnjimi aktivnostmi projekta je bila organizacija mednarodne konference, ki je bila izpeljana 11. in 12. septembra v Banja Luki, BIH. Predstavniki inovacijskih agencij iz območja EU so se na konferenci seznanili z INNO GREEN modelom in ga dopolnili tudi z lastnimi ugotovitvami in izkušnjami. Na tej osnovi je bil oblikovan tudi že omenjen Design Options Paper, ki bo v kratkem dostopen tudi na spletnih straneh Centra.

    

Za dodatne informacije o projektu in njegovih rezultatih smo dostopni na: 05 721 22 48, jana@rra-zk.si (dr. Jana Nadoh Bergoč)