Storitve

Naše storitve so namenjene najširšemu krogu uporabnikov: podjetjem, nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim, šolam, razvojnim in raziskovalnim centrom, zainteresiranim posamezniki in splošni javnosti.

Center za inovativnost in razvoj si prizadeva za krepitev regionalnega inovacijskega ekosistema in k temu prispeva z oblikovanjem novih instrumentov in metod, ki bi uporabnikom nudile celovito podporo pri njihovi inovativni, razvojni in podjetniški dejavnosti. V ta namen se povezuje s številnimi regijskimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami in nudi naslednje storitve:

Od ideje do rezultata

SVETOVALNE STORITVE s področja razvoja in inovativnosti (vpis v evidenco ARRS, intelektualna lastnina, pridobivanje finančnih virov ter s temi področji povezana organizacijsko-administrativna podpora).

Znanje širi obzorja

USPOSABLJANJA na področjih, pomembnih za inovativnost: trženje (sodobne oblike poslovanja, o internacionalizaciji …), finančni viri (investiranje, sodobni viri financiranja, finančni mehanizmi) ipd.

O financah

PODPORA PRI PRIDOBIVANJU VIROV FINANCIRANJA ZA PROJEKTE s področja inovativnosti (informiranje, dostop do mreže investitorjev, podpora pri dostopu do razpisanih finančnih sredstev).

V mednarodnih vodah

VODENJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV ter SODELOVANJE V MEDNARODNIH MREŽAH, ki prispevajo k oblikovanju novih instrumentov in metod za spodbujanje kulture inoviranja in razvojne miselnosti.

Skupaj za razvoj

VZPOSTAVLJAMO POVEZAVE med različnimi partnerji (raziskovalne organizacije, podjetja, samostojni inovatorji, odločevalci in ostali zainteresirani).

Zgledi vlečejo

Organiziramo OGLEDE DOBRIH PRAKS ter DELAVNICE za prenos znanja na vseh področjih inovativnosti.

Z majhnimi koraki za večji razvoj

IZVEDBA POSAMEZNIH PROJEKTOV za spodbujanje inovativnosti (priprava priročnikov na temo inovativnosti in financiranja inovacij, koordinacija in povezovanje regijskih podpornih organizacij, izvedba natečaja za spodbujanje inovativnosti v šolah, koordinacija regijskega Dneva inovativnosti).

Promocija inovativnosti

Izvajamo OZAVEŠČEVALNE in INFORMACIJSKE AKTIVNOSTI, ki širijo idejo o inovativnosti, promovirajo regijski ekosistem in prispevajo k prepoznavnosti ponudbe CIR in regije na tem področju.