Spodbujanje inovativnosti v turizmu

V sodelovanju z RDO Postojnska jama-Zeleni kras spodbujamo inovativnost in razvojno miselnost turističnih delavcev, ponudnikov in aktivnih v najrazličnejših turističnih dejavnostih, ki prispevajo k bogatemu naboru turističnih produktov in storitev Zelenega krasa. S tem namenom:

  • letno organiziramo oglede dobrih praks, na osnovi katerih skušamo izpostaviti elemente konkurenčnih prednosti z inovativnimi pristopi k sicer lahko tudi tradicionalnim storitvam;
  • turistične delavce spodbujamo k pripravi inovativnih integralnih turističnih produktov, pa tudi k povezovanju pri oblikovanju širše, regijske inovativne ponudbe v turizmu;
  • organiziramo tematska izobraževanja za dvig kompetenc turističnih delavcev.

Na tej osnovi je nastalo tudi več konkretnih iniciativ, npr. razvoj poslovnega modela turistične zadruge na Sviščakih, ki predstavlja osnovo za razvoj razpršenega hotela. Ponudniki iz Zelenega krasa so tudi sodelovali na natečaju Snovalec (v letu 2017 so bilo iz Primorsko-notranjske regije med finalisti kar trije ponudniki. V teku je projekt doživetja ponudbe Zeleni kras skozi storitev hop on-hop off in še mnogo drugih.

Možnosti za spodbujanje inovativnosti v turizmu smo raziskovali tudi v sodelovanju z nekaterimi regionalnimi in tujimi organizacijami kot je npr. španski Andalucia Lab, ki veliko aktivnosti usmerja tudi v digitalizacijo turistične ponudbe in izrabo le-te za kreiranje inovativnih proizvodov. Ta in ostale učne izkušnje so podrobneje predstavljene v publikaciji “POWER2INNO eCatalogue of peer learning experience”, ki je nastala v projektu POWER2INNO, financiranem v okviru programa Obzorje 2020. Prav tako v okviru programa Obzorje 2020 in projekta INNO GREEN raziskujemo potenciale zelenega gospodarstva kot osnove za razvoj zelenih delovnih mest, tudi v turizmu.

Za več informacij pa smo dostopni tudi sodelavci Centra za inovativnost in razvoj ter RDO Postojnska jama-Zeleni kras: