Spodbujanje inovativnosti pri malih in mikro podjetjih

Na Centru za inovativnost in razvoj nudimo najrazličnejše programe, s katerimi skušamo podjetjem pomagati pri krepitvi njihovih kompetenc na področju razvoja in inovativnosti. Pri tem opažamo, da je velika razlika med malimi in mikro podjetji na eni in srednje velikimi podjetji na drugi strani, čeprav se to skupino običajno pri obravnavi združuje. V Primorsko-notranjski regiji beležimo kar 94 % malih in mikro podjetij, zato smo v okviru Centra za inovativnost in razvoj iskali nove priložnosti za prilagajanju njihovim potrebam. Pri tem smo se povezali s tujimi, bolj izkušenimi partnerji v partnerstvih EU:

  • s tehnološkima parkoma Tecnopolis iz Barija (Italija) in BIC Euronova iz Malage (Španija) smo pripravili nov program za spodbujanje inovativnega podjetništva pri malih in mikro podjetjih. Program je podrobneje predstavljen v dokumentu “Building competences for the empowerment of small and micro companies for innovative entrepreneurship”, program pa je malim in mikro podjetnikom na voljo tudi v okviru vseh treh organizacij, ki so sodelovale pri njegovi pripravi. Gre predvsem za individualno obravnavo podjetnikov in njihovih razvojnih potreb, pri čemer je velik poudarek tudi na njihovi finančni ozaveščenosti ter identifikaciji ustreznih finančnih virov, ki lahko pripomorejo k dodani vrednosti ponudbe podjetnikov;
  • skladno z regijsko specializacijo in usmerjenostjo v razvoj eko-regije smo s podjetjem LIR Evolution iz Banja Luke (BIH) in avstrijskim Europaisches Zentrum Fur Erneuerbare Energie Gussing Gmbh oblikujemo program za spodbujanje malih in mikro podjetij pri oblikovanju in razvoju zelenih delovnih mest. Program se je začel oktobra 2017, zaključi pa se septembra 2018. Do takrat bodo partnerji oblikovali in testno izvedli program usposabljanja za male in mikro podjetnike, ki bi želeli raziskati priložnosti, ki jim jih nudi usmeritev v “zeleno”, na osnovi te izkušnje pa bodo pripravili t. i. Design Options Paper, ki bo vseboval priporočila za podobne organizacije pri spodbujanju inovativnosti in potenciala za zeleno podjetništvo.

Za dodatne informacije smo svetovalci Centra za inovativnost in razvoj dosegljivi na naslednjih kontaktih: