Sodelovanje med orodjarji

V letu 2015 smo sodelavci Centra za inovativnost in razvoj dali pobudo za aktivnejše povezovanje in spodbujanje sodelovanja med orodjarji Primorsko-notranjske regije in širše. Preko številnih koordinacijskih aktivnosti in pogovorov s podjetji smo izoblikovali nekaj področij možnega sodelovanja (povezovanje med orodjarji, izmenjava znanj ipd.), med najbolj perečimi tematikami orodjarjev pa je zagotavljanje ustrezno usposobljenih kadrov, ki zagotavljajo učinkovito delo orodjarskih podjetij, predvsem pa povečevanje njihovega razvojnega potenciala. V okviru te iniciative smo ponovno obudili idejo o ustanovitvi skupnega izobraževalnega sistema, ki je bila v regiji prisotna že dlje časa in, h kateri so hitro spet pristopili Šolski center Postojna, občine v regiji, predvsem pa tudi regijsko gospodarstvo. Omenjeno sodelovanje je vodilo v ustanovitev Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij v okviru Šolskega centra Postojna, s katerim prispevamo k dvigu kakovosti in ažurnosti znanja v regiji na področju orodjarstva.

Na Centru za inovativnost in razvoj pa smo v sodelovanju z orodjarskimi podjetji izvedli tudi nekaj ostalih aktivnosti, ki nudijo podporo orodjarjem pri vsakodnevnem izvajanju operativnih nalog, predvsem pa prispevajo tudi k povečevanju njihovega razvojnega potenciala:

  • pripravili smo skupno platformo za izmenjavo informacij s kontakti regijskih orodjarjev in informacijami o razpoložljivi strojni opremi in storitvah, ki jih orodjarji nudijo;
  • izvedli smo usposabljanje na področju trženja in prodaje z namenom spodbujanja plasiranja novih izdelkov in storitev na domače in tuje trge;
  • izvajamo stalen pregled nad razvojno usmerjenimi podjetji v regijskem orodjarstvu in širše in jim nudimo administrativno-organizacijsko podporo (npr. s pripravo dokumentacije za vpis v evidenco RRA);
  • orodjarje obveščamo o aktualnih virih financiranja za razvojno-raziskovalne aktivnosti ipd.

S tovrstnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje, na pobudo orodjarjev in ostalih deležnikov, s pridobitvijo dodatnih virov financiranja pa tudi z lastnim angažiranjem.

Za več informacij smo sodelavci Centra za razvoj in inovativnost dosegljivi na naslednjih kontaktih: