Sodelavci Centra za inovativnost in razvoj v mednarodnem dialogu o turizmu

30. maja 2016

V maju sta sodelavki Centra za inovativnost in razvoj sodelovali pri izmenjavi dobrih praks v Bariju (Italija). Skupaj s partnerji projekta POWER2INNO, Tecnopolis (Italija) in BIC Euronova (Španija) smo obiskali znamenite Castellano jame in Alberobello in opravili več pogovorov z regijskimi ponudniki turistične ponudbe, pa tudi z drugimi deležniki, ki pomembno vplivajo na razvoj regijskega turizma. Tako smo spoznali osnovne značilnosti regijske turistične strategije, digitalizacijo podpore turističnim ponudnikom ter tudi finančne instrumente, ki jih regija implementira za spodbujanje razvoja predvsem malih in mikro podjetjih na področju turizma.

 

Sledila je poglobljena analiza skupnih značilnosti vseh treh sodelujočih regij (Puglia v Italiji, Malaga v Španiji in Primorsko-notranjska v Sloveniji), na osnovi katere so partnerji POWER2INNO projekta oblikovali osnutek modela za spodbujanje malih in mikro podjetij na področju turizma. Kot eno izmed najbolj ključnih točk modela so partnerji identificirali sposobnost malih in mikro podjetij za pridobivanje sredstev, zato so se partnerji odločili, da bo ta tematika tudi v nadaljevanju skupnega dela v ospredju pozornosti.

 

Naslednji sestanek bodo partnerji organizirali v oktobru 2016, v Malagi.