Projekti

INNO GREEN – spodbujanje inovativnosti in potenciala za zeleno podjetništvo

Program: Obzorje 2020
Obdobje izvajanja: september 2017 – avgust 2018

Projekt je namenjen izmenjavi izkušenj med tremi projektnimi partnerji, ki se ukvarjajo s spodbujanjem inovativnosti v podjetjih: projekt vodi LIR Evolution iz BIH, skupaj s Centrom za inovativnost in razvoj v okviru RRA Zeleni kras (Slovenia) in Europaisches Zentrum Fur Erneuerbare Energie Gussing Gmbh (Avstrija). Projektni partnerji bodo v 12-ih mesecih trajanja projekta pripravili program za spodbujanje potenciala mikro in majhnih podjetij za inovativno podjetništvo, pri čemer je poudarek predvsem na iskanju »zelenih« potencialov za razvoj podjetništva in posledično na ustvarjanju zelenih delovnih mest.

Med aktivnostmi projekta bodo: pregled in predstavitev obstoječih dobrih praks na tem področju, oblikovanje in izvedba programa usposabljanja za male in srednje podjetnike ter priprava t. i. Design Options Paper, ki bo vseboval priporočila za podobne organizacije pri spodbujanju inovativnosti in potenciala za zeleno podjetništvo. Design Options Paper bo objavljen na naših spletnih straneh.

Dodatne informacije:

 


 

POWER2INNO – spodbujanje potenciala mikro in majhnih podjetij za inovativno podjetništvo

Program: Obzorje 2020
Obdobje izvajanja: marec 2016 – februar 2017

Projekt je namenjen izmenjavi izkušenj med tremi projektnimi partnerji, ki se ukvarjajo s spodbujanjem inovativnosti v podjetjih: RRA Zeleni kras (vodilni partner), Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico iz Italije in BIC EURONOVA iz Španije. Projektni partnerji so v 12-ih mesecih trajanja projekta obiskali primere dobrih praks v vseh treh državah, se pogovorili s številnimi deležniki in sorodnimi organizacijami za spodbujanje inovativnosti in podjetniki ter izvedli poskusne programe, predvsem na področju spodbujanja finančne ozaveščenosti malih in mikro podjetij. Na osnovi vsega navedenega so partnerji pripravili program za spodbujanje potenciala mikro in majhnih podjetij za inovativno podjetništvo, pri čemer je poudarek predvsem na prehodu iz tradicionalne, proizvodno orientirane perspektive v iskanje priložnosti za nastop na globalnih trgih in za oblikovanje vrednosti za potrošnike. Učne izkušnje partnerjev so predstavljene v elektronskem katalogu dobrih praks, program pa v t. i. Design Options Paper, ki vsebuje tudi priporočila za implementacijo programa v ostalih regijah. Oba dokumenta bosta dostopna na naših spletnih straneh.

Dodatne informacije:


 

SMART INNO – Pametne mreže in grozdi za spodbujanje trajnostne inovativnosti in raziskovalne konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v Sredozemlju

Program: Evropski program čezmejnega sodelovanja IPA ADRIATIC
Obdobje izvajanja: november 2011 – september 2016

Projekt SMART INNO (Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic) je bil usmerjen v spodbujanje raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti malih in srednjih podjetij z namenom povečevanja njihove konkurenčnosti. V partnerstvu pod vodstvom Province Rimini je sodelovalo 18 partnerjev iz Italije, Grčije, Hrvaške, BIH, Srbije, Črne gore in Albanije. Med slovenskimi partnerji sta poleg RRA Zeleni kras, d.o.o. sodelovala še RRC Koper in Primorski tehnološki park d.o.o.
Cilj tako oblikovanega partnerstva je bil na ravni t. i. makroregije vzpostaviti ustrezne povezave, finančne instrumente in svetovalne sheme, s pomočjo katerih bodo partnerji spodbujali raziskovalne in inovacijske sposobnosti podjetij, tako na regionalnih kot tudi na nacionalnih nivojih. Predvsem pa je bil projekt usmerjen tudi v generiranje kvalitativnega preskoka v razvoju na tem področju s poudarkom na čezmejnem sodelovanju.

Med glavnimi aktivnostmi projekta so bile:

V okviru projektnih aktivnosti je bilo izvedenih tudi več aktivnosti na ravni Primorsko-notranjske regije, med najbolj pomembnimi pa gre omeniti tako ustanovitev lastnega Centra za inovativnost in razvoj (CIR) kot sodelovanje pri ustanovitvi Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij.

Dodatne informacije: