Podjetniški inkubator v Postojni objavil natečaj za izbor inovativnih podjetniških idej

Zavod znanje Postojna v sodelovanju z Občino Postojna razpisuje natečaj za izbor najbolj inovativne podjetniške ideje na območju občine Postojna v letu 2017. V okviru natečaja želijo pritegniti čim več mladih in ostalih podjetniških skupin, ki bodo sodelovale z lastno inovativno idejo, ter s tem prispevale k kvalitetnejšemu okolju naše občine.

Rok za oddajo prispevkov je sreda, 3. 5., prijavnice je mogoče posredovati prek elektronske pošte na naslov inkubator-vodja@zavod-znanje.si ali osebno, v prostore Poslovnega inkubatorja Perspektiva v Postojni.

Več informacij: spletna stran Podjetniškega inkubatorja Perspektiva