O nas

Center za inovativnost in razvoj (CIR) je bil ustanovljen januarja 2015 in deluje pod okriljem RRA Zeleni kras d.o.o. Center s svojo vizijo delovanja spodbuja, širi in razvija kulturo inoviranja in razvojno miselnost v javni in zasebni, v neprofitni in profitni sektor.

Med glavnimi cilji CIR je krepitev inovacijskega ekosistema v regiji. Razvojno usmerjene posameznike, podjetnike, odločevalce in oblikovalce politik, raziskovalno-izobraževalne organizacije ter nevladne organizacije spodbuja k razumevanju inovacij, ozaveščanju o lastnem in širšem, družbenem razvoju ter krepi njihove kompetence za inovativnost in podjetništvo.

Boštjan Požar

Mag. Boštjan Požar

Se je v času šolanja ukvarjal najprej s strojništvom, potem z lesarstvom, nazadnje pa se je posvetil področju regionalnega razvoja, s katerim se je pretežno ukvarjal na podiplomskem študiju. Svojo poslovno pot je začel v družinskem podjetju, 1998 pa se je zaposlil na Skladu za razvoj Občine Pivka. Leta 2000 je nastopil funkcijo v. d. direktorja družbe RRA Zeleni kras, v obdobju od leta 2001 do 2008 pa je bil v tej družbi zaposlen kot svetovalec. Leta 2008 je ponovno prevzel krmilo družbe, ki jo vodi še danes. Leta 2011 je prevzel še vodenje GZS Območne zbornice Postojna. Sodeloval je pri oblikovanju, pripravi in izvedbi vrste razvojnih projektov, kot so SLO-HR-RA, Slohra Zonet, Regionalna štipendijska shema, MEDOSSIC, WASMAN, SMART INNO, KOCOR, PVSP itd. Kot direktor dveh regijskih podpornih institucij si prizadeva za spodbujanje razvoja na vseh področjih družbenega delovanja, tako na strateški kot operativni ravni in pri tem v čim večji meri skuša ustvariti sodelovalno klimo med relevantnimi regijskimi deležniki.

05 721 22 41

Jana Nadoh Bergoč

Jana Nadoh Bergoč

Komunikologinja in sociologinja, je svojo poslovno pot začela kot visokošolska sodelavka na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede, od leta 2009 naprej pa je zaposlena kot svetovalka na RRA Zeleni kras, d.o.o., predvsem na področju razvoja človeških virov in organizacij. Ima večletne izkušnje pri vodenju evropskih in regionalnih projektov, kot projektni menedžer je sodelovala pri projektih MEDOSSIC, SMART INNO, POWER2INNO in Regionalna štipendijska shema, kot mentorica in izvajalka posameznih usposabljanj pa tudi pri projektih KOCOR in PVSP. V okviru Centra za inovativnost in razvoj si prizadeva za spodbujanje razvojne miselnosti širše, tako na sistemski ravni kot tudi na ravni posameznikov in posameznih podjetij. Poleg organizacije aktivnosti in dogodkov ter komuniciranja z javnostmi izvaja tudi usposabljanja, raziskave in analize za posamezne deležnike (npr. usposabljanja in raziskave na področju organizacijske kulture in klime, zadovoljstva pri delu, učinkovitosti pri delu, komuniciranja, motivacije zaposlenih itd.).

05 721 22 48

Marinka Petrc

Marinka Petrc

Univerzitetna diplomirana ekonomistka, se je ekipi podjetja RRA Zeleni kras, d.o.o. pridružila v začetku leta 2014, kot samostojni računovodja in finančnik ter finančni vodja projektov. Pred tem je osem let delala na področju računovodstva ter štiri leta na področju bančništva kot višji bančni referent v eni od komercialnih bank. Glede na večletne izkušnje na finančnem področju je v letu 2015 prevzela vzpostavitev Garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji. Sodeluje tudi pri evropskih in regionalnih projektih, kot finančni menedžer sodeluje pri projektu SMART INNO, POWER2INNO ter v PVSP kot izvajalka posameznih usposabljanj. V okviru Centra skrbi za ozaveščanje o naraščajočem pomenu inovativnosti za uspeh in konkurenčnost podjetji v regiji, vse bolj pa se specializira tudi za področje investicij v regijske inovacije.

05 721 22 33