13.
junij
2017

Na Zelenem krasu ponovno skupaj za inovativnost!

V torek, 13. 6. 2017 so na Primorsko-notranjskem že drugič organizirali Dan inovativnosti na Zelenem krasu. Na pobudo Centra za inovativnost in razvoj, ki deluje v okviru Regionalne razvojne agencije Zeleni kras, je k organizaciji dogodka pod sloganom »Naredimo drugače!« pristopilo devet različnih organizacij, ki so, vsaka na svojem področju in vsaka za različne skupine uporabnikov, dokazale, da se da stopiti iz običajnih okvirjev in pokazati inovativnost in podjetniški duh tudi v organizacijah, za katere se nam na prvi pogled zdi, da nimajo s tem nič skupnega.

Dan inovativnosti na Zelenem krasu se je začel že zgodaj zjutraj, z dnevom odprtih vrat, ki so ga organizirali v postojnski izpostavi AJPESa. Poleg informacij o storitvah, ki jih ponuja AJPES, so tam organizirali dve tematski predavanji: eno na temo registracije s.p. in d.o.o., drugo, ki je bilo še prav posebej dobro obiskano, pa tudi na temo vpisa in novosti za sobodajalce.

Tako kot AJPES so o svojih storitvah na Dan inovativnosti informirali tudi na Območni obrtni zbornici Ilirska Bistrica, ki je zainteresiranim predstavila inovativne pristope pri ohranjanju domače in umetne obrti. Dan inovativnosti je na OOZ potekal v znamenju spoznavanja začetnih korakov podjetnikov in osnovnih storitev, ki jih lahko realizirajo na portalu e-VEM in točkah VEM, sočasno pa so se obiskovalci seznanili tudi s storitvami, ki jih nudijo kot obrtno-podjetniška zbornica za članstvo.

Tudi na cerkniškem NECu, ki s svojo VEM točko in ostalimi razvojno usmerjenimi dejavnostmi v prostor skuša prinesti tudi idejo o osebnem in profesionalnem razvoju podjetnikov in razvojnem napredku njihovih podjetij so organizirali dan odprtih vrat.

Primorsko-notranjska regija, ki sicer velja za eno izmed manj razvitih slovenskih regij, kaže veliko potenciala za razvoj, ne samo v gospodarstvu, pač pa tudi v ostalih sferah družbenega življenja. Tako so se v okviru Dneva inovativnosti na Zelenem krasu predstavile inovativne nevladne organizacije, ki aktivno sodelujejo v programu Regijskega stiščišča nevladnih organizacij BOREO »Nevladniki s potencialom« in s svojo aktivnostjo prispevajo k spreminjanju in razvoju številnih družbenih področij.

Ob Dnevu inovativnosti na Zelenem krasu sta na drugačen način tokrat sodelovala tudi Urada za delo Postojna in Ilirska Bistrica, Območne službe Zavoda za zaposlovanje Koper. Razpisala sta natečaj »Z izvirnostjo do zaposlitve« in med vsemi odzivi poiskali tri, ki so izstopali po drugačnosti, izvirnosti, ustvarjalnosti in celovitosti. Kot najboljši primer je bila izbrana predstavitev, življenjepis z videom, Davida Novaka. Na Dan inovativnosti so bile pridobljene izkušnje skozi ta natečaj predstavljene brezposelnim osebam.

RRA Zeleni kras se je s spodbujanjem inovativnosti odpravil kar med najmlajše v regiji in osnovne in srednje šole povabil k sodelovanju na natečaju »Naredimo drugače!«, ki se mu je odzvalo 122 šolarjev. Na Dan inovativnosti na Zelenem krasu so obiskali tako prvih pet nagrajencev kot tudi vse ostale sodelujoče osnovnošolce in z njimi spregovorili o inovativnosti.

Inovativnost so dokazovali tudi v postojnski območni zbornici KGZ Nova Gorica, kjer so organizirali oglede kar treh inovativnih kmetij. Obiskali so kmete, ki s svojim delovanjem dokazujejo ne le ljubezen do dela in skrb za okolje, temveč tudi veliko mero iznajdljivosti, prilagodljivosti in iskanja novih priložnosti. Kot je ob ogledu ene izmed kmetij na Postojnskem, Smrekarjeve domačije, strnila mlada obiskovalka: »Najbolj inovativno je pravzaprav to, kako so na kmetiji posrečeno združili tradicijo in sodobnost« in prenesli na podeželje ravno toliko urbanega pridiha kot ustreza tudi na podeželju danes drugačnemu načinu življenja.

Seveda pa inovativnosti ni tudi brez sodelovanja podjetnikov. V Podjetniškem inkubatorju Perspektiva so organizirali pogovor z mladim Tadejem Černivcem, ustanoviteljem podjetja IPRC, ki deluje na področju intelektualne lastnine in, ki je predstavil svojo mednarodno aktivnost, oglasili pa so se tudi sodelujoči podjetniki v programu Inovativna Postojna in med seboj spregovorili o priložnostih in izzivih, s katerimi se srečujejo pri načrtovanju svoje podjetniške poti.

Dan inovativnosti na Zelenem krasu je bil strnjen z dogodkom v organizaciji območne zbornice GZS in Informacijske točke Europe Direkt Primorsko-notranjske regije. Na gospodarskem forumu je svoje poglede na inovativnost predstavil Marjan Batagelj, direktor Postojnske jame d.d., sledila je podelitev priznanj za najboljše inovacije Primorsko-notranjske regije 2017. Na dogodku, ki so se ga udeležili številni predstavniki uspešnih regijskih podjetij, občin, Zavoda za zaposlovanje in ostalih podpornih organizacij, je bila med najglasnejšimi idejami prav ideja o pomenu inovativnosti, ki pa ne sme postati sinonim za hitro in včasih tudi agresivno spremembo, pač pa je treba za resnični razvoj ustvariti okolje, ki omogoča, da ljudje te spremembe sprejmejo, se počutijo, da so njihove. Da bi to dosegli, se je treba veliko pogovarjati, razmišljati o svoji vlogi, poslušati predloge drugih in se predvsem vprašati, kaj je mogoče narediti drugače, je še dodal Marjan Batagelj.

Temu so skušali slediti tudi organizatorji in ostale sodelujoče organizacije, ki so nad dogodkom pokazali veliko mero zadovoljstva, najbolj zadovoljni pa so bili nad pozitivnimi odzivi s strani uporabnikov, ki so jim bili posamezni dogodki namenjeni. Predvsem pa so uspeli doseči svoj cilj: »Želimo si spodbujati spremembe na vseh področjih, ne glede na to, ali gre za majhne izboljšave ali za nove in opazne izdelke, storitve, rešitve. Tako enim kot drugim je namreč skupno, da zahtevajo odprtost duha, radovednost in vedoželjnost, to pa so tudi lastnosti, ki so potrebne za uspešnost tako posameznikov kot skupin« še dodaja mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras in GZS OZ Postojna. Zato bo Dan inovativnosti na Zelenem krasu živel tudi v prihodnje!

Več informacij: