Krepitev regijskega ekosistema

V Primorsko-notranjski regiji beležimo vrsto organizacij, ki posredno ali neposredno nudijo podporo podjetništvu in inovativnosti (Občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna, Zavod za zaposlovanje, Finančna uprava, AJPES, območne enote GZS in OZS, RRA Zeleni kras, NEC Cerknica, Zavod Znanje in Podjetniški inkubator Perspektiva, BOREO in tudi srednješolske (Šolski center Postojna, SGLŠ) in višješolske institucije v regiji). Vsaka na svojem strokovnem področju nudijo različne kakovostne storitve, vse pa zaznavajo potrebo po intenzifikaciji sodelovanja, tudi z namenom oblikovanja boljših in celovitejših storitev za uporabnika.

Center za inovativnost in razvoj je zato v letu 2016 prevzel vlogo koordinatorja aktivnosti med navedenimi regijskimi organizacijami. Poleg identifikacije potencialov za skupne aktivnosti smo pripravili tudi katalog informacij o podpornih organizacijah, ki služi kot orodje pri povezovanju omenjenih organizacij, sodelovali smo pri skupni realizaciji regijskega Dne inovativnosti, z namenom obravnave skupnih izzivov in idej ter realizacije le-teh pa pospešujemo tudi združevanje ostalih podpornih aktivnosti v regiji. Prvo srečanje podpornih organizacij je bilo organizirano 19. 9. 2016, temu je sledila še vrsta sestankov med posameznimi podpornimi organizacijami, natanko 19. 9. naslednje leto pa smo organizirali tudi drugo srečanje podpornih organizacij. Tudi v letu 2018 smo že opravili nekaj srečanj, regijska mreža podpornih organizacij pa se je pred kratkim sestala tudi z namenom definiranja regijskega Dneva inovativnosti 2018, ki bo letos trajal več dni.

Med že organiziranimi Dnevi inovativnosti sta:

Za več informacij smo sodelavci Centra za inovativnost in razvoj dosegljivi na naslednjih kontaktih: