Izobraževalni center sodobnih tehnologij bo zaživel tudi s pomočjo RRA Zeleni kras

3. oktobra 2016

V petek, 30. 9. sta bila v Postojni podpisana pogodba in postavljen temeljni kamen za gradnjo prizidka, v katerem bo prihodnje leto zaživel Izobraževalni center sodobnih tehnologij (ICST).

Gre za prednostni regijski razvojni projekt, katerega vrednost sta prepoznala tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki sta k investiciji prispevala 600.000 Eur za izgradnjo novega prizidka z več kot 1000 kvadratnimi metri uporabnih površin, ter 830.000 Eur za zagotovitev sodobne, računalniško podprte opreme novega centra. ICST je odgovor na problem pomanjkanja strokovnega kadra ter prešibkih kompetenc predvsem orodjarskega kadra, saj učenci po formalnem izobraževanju niso neposredno zaposljivi v orodjarskih podjetjih, zato jih morajo le-ta dodatno usposabljati, to pa ovira delovni proces in povzroča velike stroške.

Šolskemu centru Postojna, nosilcu projekta, je ob podpori lokalnih skupnosti in gospodarstva priskočila na pomoč tudi RRA Zeleni kras oz. zaposleni v njenem Centru za inovativnost in razvoj, ki so z okrepitvijo komunikacije med gospodarstvom in šolstvom ter s podrobnejšo identifikacijo potreb delodajalcev prispevali k pospešenem iskanju skupnih rešitev. RRA Zeleni kras je poskrbela tudi za umestitev projekta v Dogovor za razvoj Primorsko-notranjske regije, ki so ga potrdili tudi predstavniki vseh šestih lokalnih skupnosti v regiji, predstavniki nevladnih organizacij ter regijskega gospodarstva.

Na Centru za inovativnost in razvoj bomo še naprej sodelovali pri aktivnostih za razvoj Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij in ostalih aktivnosti, ki prispevajo k spodbujanju tovrstnega razvoja na ravni celotne regije.