Hlače na leasing in prodaja svetlobe – kaj lahko krožno gospodarstvo ponudi podjetnikom?

6. septembra 2018

V Krpanovem domu v Pivki smo na RRA Zeleni kras, Center za inovativnost in razvoj organizirali delavnico z naslovom »Iskanje priložnosti krožnega gospodarstva za podjetnike«, ki jo je vodila Marjana Dermelj iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Reciklaža, ponovna uporaba, redistribucija, povratna logistika. Vse to so termini, s katerimi operiramo, ko govorimo o krožnem gospodarstvu. O tem sicer veliko slišimo, a pogosto ne vemo natančno, za kaj sploh gre. Prav zato smo se odločili, da bomo za podjetnike, pa tudi druge zainteresirane v regiji organizirali delavnico, kjer bi lahko dobili dokončne odgovore na ta vprašanja. Pri tem nas ne vodi zgolj želja po ohranjanju naravnega okolja in spodbujanju trajnostnega razvoja v regijskem gospodarstvu, pač pa manko tovrstnega znanja zaznavamo tudi pri vsakodnevnih srečanjih s podjetniki, ki se pri nas oglasijo z željo po poslovnem svetovanju in podpori. »Vse več je tistih, ki zaznavajo, da je vlaganje v t. i. zeleni razvoj postalo konkurenčna prednost, vendar je hkrati veliko podjetnikov v dilemi, kako k temu sploh pristopiti.« In še: »Čeprav smo trenutno v slovenskem okolju še relativno šibki kar se tiče spodbud za zeleno gospodarstvo, pa zagotovo lahko pričakujemo veliko več tovrstnih mehanizmov v prihodnje«. Zato na RRA Zeleni krasCenter za inovativnost in razvoj razmišljamo tudi o možnosti svetovanja tudi za t. i. zeleno podjetništvo.

Slednje potrjuje tudi ga. Marjana Dermelj, ki je na četrtkovi delavnici pojasnila koncept krožnega gospodarstva: »Krožno gospodarstvo je relativno nova paradigma, ki izhaja iz spoznanja, da je linearni gospodarski model preživet in da na planetu s končnimi zalogami virov neskončna raba surovin ni mogoča. Bistvo novega modela je, da izdelki, komponente in surovine skozi čas ohranjajo svojo uporabno in snovno vrednost. Prehod v krožno gospodarstvo lahko v prihodnosti ustvari številna delovna mesta, hkrati pa ohranja vedno redkejše  surovine vire, zmanjšuje vpliv njihove rabe na okolje ter odrabljenim proizvodom ohranja snovno vrednost. Gre za enega od pomembnejših modelov, ki zahteva vso našo pozornost.« To je tudi ideja, ki jo na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skušajo spodbujati v okviru mednarodnega programa Interreg Europe oz. projekta RETRACE, v katerem skušajo poiskati optimalne sistemske rešitve na ravni nacionalnih politik, da bi krožno gospodarstvo ustrezno spodbudili in s tem omogočili, da bo zaživelo tudi v nacionalnem in nenazadnje regijskih gospodarstvih.

Udeleženci na delavnici o priložnostih krožnega gospodarstva so spoznali različne oblike pristopov, ki omogočajo delovanje po principih krožnega gospodarstva ter se pogovarjali o spremembi obstoječih oziroma o drugačnih poslovnih modelih, ki so potrebni, da se le-to uresniči. Pogovarjali so se o dobrih praksah, ki so se kljub svoji nenavadnosti izkazale kot učinkovite in hkrati dobičkonosne za podjetnike, ki so se v tem smislu upali biti drugačni: prodaja jeans hlač na leasing, prodaja svetlobe namesto sijalk, razpršeni hotel, najemnina števila pranj v pralnem stroju, turistične dejavnosti z nič odpadki in še in še. Kar nekaj uspešnih primerov imamo tudi v Sloveniji, pa tudi v regijskem okolju se že najdejo: npr. Destilator balerinke, izdelane iz odrabljenih oblačil. Priložnosti torej so, a je treba podjetnikom ponuditi še več podpore, da bodo te priložnosti sploh prepoznali in v nadaljevanju v svojem poslovanju uvedli potrebne spremembe. Tega se zavedamo tudi na RRA Zeleni kras, Centru za inovativnost in razvoj, v okviru katerega skupaj s partnerji iz Avstrije in BIH raziskujemo ustrezne modele, ki bi takšno podporo zagotavljali. Tako te dejavnosti kot tudi delavnico samo smo tako omogočili v okviru projekta INNO GREEN, ki ga sofinancira Evropska komisija s programom Horizon 2020. O tem in o storitvah, ki jih nudimo lahko uporabniki preberejo na spletni strani www.cir.si oz. se oglasijo pri svetovalkah.