7.
junij
2016

Dan inovativnosti

Na pobudo Centra za inovativnost in razvoj se Primorsko-notranjska regija povezuje v prizadevanjih za razvoj inovativnosti v regiji. V projekt, katerega slogan je »Naredimo drugače!«, so bili poleg pobudnikov v letu 2016 vključeni še postojnska območna enota Gospodarske zbornice Slovenije, postojnski in ilirskobistriški Urad za delo Zavoda RS za zaposlovanje, stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO, Podjetniški inkubator Perspektiva Zavoda Znanje Postojna in vse občine v regiji: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Četrtek, 16. junija 2016 so zato vsi sodelujoči razglasili za regijski Dan inovativnosti. Ta dan so v Primorsko-notranjski regiji potekale številne pobude za iskanje novih pogledov na stare težave in sprejemanje novih izzivov. Glavni cilj Dneva inovativnosti je bil širjenje ideje o inovativnosti ter spodbujanje kreativnosti, drugačnosti in tudi podjetništva v javnosti. Želimo si spodbujati spremembe na vseh področjih, ne glede na to, ali gre za majhne izboljšave ali za nove in opazne izdelke, storitve, rešitve. Tako enim kot drugim je namreč skupno, da zahtevajo odprtost duha, radovednost in vedoželjnost, to pa so tudi lastnosti, ki so potrebne za uspešnost tako posameznikov kot skupin.

Dan inovativnosti na Zelenem krasu je odlično uspel in tako pri sodelujočih kot tudi pri medijih in uporabnikih požel velik uspeh. Tu je nekaj utrinkov iz Dneva inovativnosti:

Postojnska enota GZS je podelila priznanja za najboljše inovacije v Primorsko-notranjski regiji v letu 2015.

Na OŠ Miroslava Vilharja je potekala podelitev nagrad nagrajencem natečaja »Naredimo drugače!«, s katerim je Center za inovativnost in razvoj želel osnovnošolce in srednješolce spodbuditi k razmišljanju izven okvirjev. Nagrade je nagrajencem podelil postojnski župan Igor Marentič, zmagovalci (3.c. razred OŠ Miroslava Vilharja) pa se bodo podali na izlet po Notranjskem.

Čeprav je bil 16. junij četrtek, so bila vhodna vrata primorsko-notranjskih občin ta dan široko odprta za pobude občanov, povezane s tem, kje bi občine lahko bile (še) bolj inovativne, svoja vrata pa je odprl tudi Podjetniški inkubator Perspektiva Zavoda Znanje Postojna, kjer snujejo odprti projekt »Inovativna Postojna«. Raziskujejo namreč ideje s področij, ki sledijo strategiji Občine Postojna.

V stičišču nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije Boreo so povabili predvsem mlade, ki so na delavnici z naslovom »Mladi nevladniki – inovatorji prihodnosti« razmišljali o ustvarjanju turističnih inovacij v regiji.

Pri projektu pa je sodeloval tudi Zavod RS za zaposlovanje, ki je na postojnskem in ilirskobistriškem uradu za delo pripravil delavnici o drugačnem načinu predstavitve brezposelnih delodajalcu, s katerim bodo zagotovo naredili vtis na zaposlitvenem razgovoru.

Inovativni četrtek pa se je zaključil z otvoritvijo razstave izbranih del natečaja »Naredimo drugače!« v Krpanovem domu v Pivki, ki bo tam na ogled do 16. julija. Center za razvoj in inovativnost bo razstavo selil tudi v vse ostale občine v regiji, kjer bo še nekaj mesecev obujala razpravo o inovativnosti, tako na regijski kot tudi na državni ravni. Napovedujejo namreč nenehno spodbujanje k inovativnemu razmišljanju, saj si želijo Primorsko-notranjsko regijo spremeniti v najbolj inovativno slovensko regijo. »Prepričani smo, da bo odziv na Dan inovativnosti zelo pozitiven in bomo lahko iniciativo naslednje leto okrepili z dodatnimi regijskimi akterji,« napovedujejo v Centru za inovativnost in razvoj.