Center za inovativnost in razvoj na delovnem obisku v španski Malagi

11. oktobra 2016

Sodelavke Centra za inovativnost in razvoj so se v okviru projekta POWER2INNO 4. 10. in 5. 10. 2016 srečale s predstavniki več španskih organizacij, ki delajo na področju spodbujanja podjetništva. Srečanja so bila namenjena obravnavi optimalnih modelov za spodbujanje podjetništva in inovativnosti med malimi in mikro podjetji, posebno pozornost pa so udeleženci namenili podjetjem v turizmu.

V okviru delovnega obiska smo se najprej srečali s predstavniki Andalucia Lab, ki svojim uporabnikom nudi storitve svetovanja in usposabljanja na področju digitalizacije poslovanja ter možnost za coworking, pri čemer pa se usmerjajo predvsem v podjetja na področju turizma. Sledilo je srečanje v Agencia de Innovacion y Desarrollo de Andalucia IDEA, vladni organizaciji, ki nudi finančne in svetovalne instrumente za spodbujanje inovativnosti in podjetništva. Predstavili so svoj podporni sistem, srečali pa smo tudi nekaj uporabnikov njihovih storitev, med njimi lastnika restavracije Los Conejitos, ki sta iz majhnega družinskega lokala ustvarila uspešno poslovno prakso.

Tekom srečanja smo se spoznali tudi s sistemskimi spodbudami za pospeševanje investicij v mala in mikro podjetja. Tako smo opravili razgovore s predstavniki Turismo y planificacion Costa del Sol, ki so oblikovali mrežo poslovnih angelov Invest in Malaga ter ustanoviteljem podjetja Crowdfactory, ki nam je predstavil uporabo crowdfunding platform pri pridobivanju sredstev za investicije malih in mikro podjetij (npr. Crowdemprende,  Microinversores).

Učni proces, ki so ga partnerji projekta POWER2INNO opravili do sedaj bo podrobneje predstavljen v e-brošuri, ki bo vključevala tudi informacije o posameznih praksah, ki so si jih ogledali. Vse navedeno pa vodi k pripravi t. i. Design Options Paper, dokumenta, v katerem bodo partnerji predlagali optimalen model za spodbujanje inovativnosti in podjetništva pri malih in mikro podjetjih. Na ta način bodo prispevali k širjenju znanja in dobrih praks na tem področju na širšem, evropskem območju. V januarju 2017 bodo model tudi predstavili zainteresirani javnosti, v okviru (spletne) konference.