Brezplačni materiali za usposabljanje dijakov in zaposlenih

7. novembra 2017

Na voljo so brezplačni učni materiali za usposabljanje dijakov in zaposlenih kovinske in elektro industrije s področja CAD/CAM, branja tehnične dokumentacije, strojnega vida in kompozitnih materialov. Materiali so na voljo tu.

V sodelovanju delodajalskih združenj, šolskih centrov in nacionalnih centrov za poklicno izobraževanje so bile opredeljene najbolj razširjene manjkajoče kompetence, ki so skupne tako slovenskim, hrvaškim, latvijskim kot slovaškim dijakom in zaposlenim. Največje potrebe po znanju so se pokazale na področjih CAD/CAM sistemov, kompozitnih materialov, branja tehnične dokumentacije in strojnega vida. V naslednjem koraku so oblikovali kurikule in učna gradiva za odpravljanje teh vrzeli ter izvedli pilotna usposabljanja za dijake in zaposlene, ki so s tem pridobili ključna aktualna znanja.

Pod okriljem Združenja GZS kovinske industrije je nastala tudi Zveza za napredek poklicnega izobraževanja v kovinski in elektro industriji, ki stremi k nadaljnji krepitvi poklicnega izobraževanja in usposabljanja preko izmenjave dobrih praks, povezovanja ključnih deležnikov industrije, šolskih centrov in centrov za poklicno izobraževanje, razvoja novih projektov in oblikovanja strategij za nadgradnjo obstoječih sistemov poklicnega izobraževanja.

Članstvo v zvezi je brezplačno in je namenjeno vsem deležnikom poklicnega izobraževanja. Več informacij je na voljo pri mag. Petri Flerin, GZS-Združenje kovinske industrije: petra.flerin@gzs.si