Aktivnosti

Krepitev regijskega ekosistema

V Primorsko-notranjski regiji beležimo vrsto organizacij, ki posredno ali neposredno nudijo podporo podjetništvu in inovativnosti (Občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna, Zavod za zaposlovanje, Finančna uprava, AJPES, območne enote GZS in…

Več o aktivnosti

Spodbujanje inovativnosti pri malih in mikro podjetjih

Na Centru za inovativnost in razvoj nudimo najrazličnejše programe, s katerimi skušamo podjetjem pomagati pri krepitvi njihovih kompetenc na področju razvoja in inovativnosti. Pri tem opažamo, da je velika razlika med malimi in mikro podjetji na eni in…

Več o aktivnosti

Sodelovanje med orodjarji

V letu 2015 smo sodelavci Centra za inovativnost in razvoj dali pobudo za aktivnejše povezovanje in spodbujanje sodelovanja med orodjarji Primorsko-notranjske regije in širše. Preko številnih koordinacijskih aktivnosti in pogovorov s podjetji smo izoblikovali nekaj…

Več o aktivnosti

Spodbujanje inovativnosti v turizmu

V sodelovanju z RDO Postojnska jama-Zeleni kras spodbujamo inovativnost in razvojno miselnost turističnih delavcev, ponudnikov in aktivnih v najrazličnejših turističnih dejavnostih, ki prispevajo k bogatemu naboru turističnih produktov in storitev Zelenega krasa. S tem namenom: letno…

Več o aktivnosti